İnşaat Sürecinde Alınması Gereken Belgeler

23 Haziran 2020
İnşaat Sürecinde Alınması Gereken Belgeler

Arsa sahipleri veya inşaat yapmak için arsa alanlar, tapularını elde ettikten sonra çeşitli belgeler almaları gereklidir. İnşaat sürecinde alınması gereken belgeler ve yapılması gereken işlemlerin tamamlanması ile inşaata başlanabilir. Her inşaatın yapılması için öncelikle yapı ruhsatı alınması gereklidir. Yapı ruhsatları, herhangi bir inşanın başlayabilmesi için belediyeden alınan izin belgeleridir.

Peki ruhsat nasıl alınır, ruhsat alındıktan sonra inşaat sürecinde hangi belgeler gereklidir? Tüm bilgiler, haber içeriğimizde yer alıyor. Lütfen okumaya devam edin…

İnşaat için gereken belgeler nelerdir?

Plan aşamasından itibaren, inşaat öncesi işlemler ve alınması gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir;

Yapı ruhsatı için gereken belgeler

 • İmar durumu belgesi
 • Tapu belgesi
 • Çap sureti
 • Ruhsat istemi için dilekçe
 • Varsa, terkli tapu sureti
 • Aplikasyon krokisi
 • TMMO’dan alınan 5 adet Mimari proje vizesi
 • TMMO’dan alınan 5 adet Betonarme projesi vizesi
 • TMMO’dan alınan 5 adet Elektrik projesi vizesi
 • TMMO’dan 5 adet Makine tesisat projesi
 • Mal sahibi Taahhütnamesi
 • U.S. Taahhütnamesi
 • Sürveyan Taahhütnamesi
 • Müh. Aplikasyon Taahhütnamesi
 • U.S. Büro Tescil Belgesi
 • Mimar Büro Tescil Belgesi
 • Zemin Etüd Raporu

Noterden ve çeşitli birimlerden alınacak belgeler ile yapı ruhsatı başvurusu yapılabilir. Yapı ruhsatı bir inşaatın başlaması için gerekli izin belgesidir. Her ruhsat, alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde başlaması, toplamda 5 yıl içerisinde tamamlanması gereklidir. İnşaat sürecinde alınması gereken belgeler ve içeriklerinden kısaca bahsedebiliriz.

 • İmar durumu

Parselin sahibi veya hissedarı imar durumu başvurusunda bulunabilir. Çap örneği belgesi, dilekçe ve tapu ile başvurular yapılıyor.

 • Röperli kroki

Tapu Kadastro Müdürlüğünden röperli kroki temin edilebilir.

 • Rölevelerin tanzimi

Belediye Harita Müdürlüğü’nden alınan imar durumuna uygun inşaat istikamet rölevesi ve arazi- yol kotlarının belirlendiği kot kesit rölevesi alınmalıdır.

 • Jeoteknik rapor

Tapu sahibinin parsele ait zemin jeoteknik raporu, jeoloji mühendisinden veya  bir üniversiteden alması gereklidir.

 • Trafo belgesi

Parselin kayıtlı olduğu elektrik dağıtım müessesesinden alınır.

İnşaat sürecinde alınması gereken belgeler arasında; Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu’na başvuru yapılarak alınması gereken ve parselin üzerinde eser varsa kurula onaylatılması gereklidir.

İnşaat sürecinde gereken ekstra belgeler

 • Projeler (statik, mimari, kalorifer, elektrik ve ısı)
 • Projelerin belediyeye onaylatılması
 • Eski yapılar için yıkım ruhsatı
 • Projeler için yapı ruhsatı
 • Hissedarlardan Muvaffakat
 • Kadastral işmar parseli
 • Geometrik konum belgesi
 • Kanal, su, PTT, elektrik, doğalgaz ve yol altyapı belgeleri

Belediye, Tapu Müdürlüğü ve gerekli kurumlardan alınan belgeler ile inşaat yapı ruhsatı başvurusu yapılabilir. Gereken tüm evraklar inşaat ruhsatı için gereklidir. İnşaat ruhsatlarının alınması ardından prosedürlere uygunluk göstermemesi durumunda inşaat durdurulabilir veya yıkım edilebilir. Öncesinde ruhsat yenileme için zaman verilir.

Ruhsat alınma tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde tamamlanmış ve projeye uygun şekilde yapılmış olması gereklidir.

Kaynak: https://www.hurriyetemlak.com/emlak-yasam/insaat-surecinde-alinmasi-gereken-belgeler/

Haber Yorumları