Arazi Yönetimi Terimler Sözlüğü

17 Mayıs 2020
Arazi Yönetimi Terimler Sözlüğü

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Arazi Yönetimi Terimler Sözlüğü Yayımlandı

Değerli Meslektaşımız,

Odamız Sürekli Bilimsel ve Teknik Komisyonlarımızdan Kadastro Komisyonunca "Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü" taslak olarak hazırlanmıştır.

Aşağıda "Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü taslağı" ile taslağın hazırlanması sırasında benimsenen ilkeler bulunmaktadır. Gerek söz konusu taslağı gerekse ilkeleri incelemenizi, gördüğünüz noksanlıkları tamamlama önerilerinizi, yanlış gördüklerinizle ilgili düzeltme önerilerinizi bildirmenizi istiyoruz. Sizlerin katkıları sonunda, bu sözlük taslağının 30 Eylül 2009 gününe kadar yapılacak önerilerin değerlendirilmesi ve sonunda da ortak üretilmiş ve benimsenmiş bir terimler sözlüğü oluşturulması amaçlanmaktadır.

Meslek Terimleri Sözlüğü konusundaki genel yaklaşım aşağıda özetlenmiştir:

  • Her meslek, bilim dallarında olduğu gibi, tanımlanmış kavramlar ve bunlara karşılık gelen terimlerle çalışır. Terimler konusunda bir anlayış ve kavrayış birliği yoksa kargaşa ortaya çıkar. Harita Mühendisliği mesleğinde, Türkiye‘de bir kargaşa yoksa da benimsenmiş henüz ortak terimlerden de söz edilemez. Mesleğimizin en önemli uygulama alanı olan Arazi Yönetimi alanında bir terimler sözlüğüne gereksinim olduğu açıktır.
  • Bir mesleğin terimler sözlüğünün temel meslek kuruluşunun önderliğinde ve desteğinde oluşturulabileceğini düşünüyoruz. Meslek örgütü konu ile ilgili uzman kişilerden oluşan bir komisyona bu sözlüğü hazırlatır, ilgililerin ve tüm meslek mensuplarının görüşüne ve eleştirilerine sunar. Yapılan eleştiri, düzeltme, ekleme ve çıkarma önerileri göz önünde tutulur ve sonunda meslek örgütünün oluşturduğu, kullandığı, meslektaşların da doğallıkla benimsediği bir sözlük ortaya çıkar.

Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü, başarı ile sonuçlandığında mesleğimize iki önemli etkisi ve katkısı olacaktır:

1. Henüz çok yeni olan Arazi Yönetimi kavramı, kavramlaşma aşamasını tamamlayacak, somut olarak ülkemizde bir bilim ve uzmanlık alanına dönüşebilecektir.

2. Mesleğin diğer alanları için de benzer yoldan alan terimlerinin hazırlanması için bir örnek oluşturabilecektir. Alan terimlerinin birleşmesi sonucunda da Harita Mühendisliği terimleri ortaya çıkacaktır.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Kadastro Komisyonumuza çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

Arazi Yönetimi Terimler Sözlüğü'nün pdf versiyonuna buradan (aşağdki link) ulaşabilirsiniz.

https://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/15945e08fb5cdba_ek.pdf

Haber Yorumları